21 apr 14:00 uur Balkankoor Biti Dobre

Balkankoor Biti Dobre zingt liederen uit een gebied dat zich uitstrekt van de Balkan tot voorbij de bergen van de Kaukasus. Al die landen hebben hun eigen opwindende vorm van meerstemmigheid. Dat maakt het zingen voor ons een inspirerende uitdaging. Ook al omdat al die landen een eigen taal hebben. Maar al zijn de talen verschillend, de onderwerpen zijn universeel: de liefde, ingrijpende gebeurtenissen uit een bewogen verleden, het werk op het land, en de grote feesten als alle inspanningen achter de rug zijn.

Locatie: Mariëngaarde, Burgemeester Damsstraat 7, Tilburg
Aanvang: 14.00 uur
Entree: €15,-
Reserveren: info@bitidobre.nl

Scroll to top