Kunstkring Mariengaarde

Wat is de kunstkring?

De doelstelling van de Kunstkring is:
Het tot bloei brengen van kunstzinnige activiteiten in en buiten het woon- en werkcomplex Mariengaarde te Tilburg.
Wij trachten dat doel te bereiken door de volgende activiteiten in verenigingsverband:

 • Bezoeken van tentoonstellingen, concerten en andere kunstzinnige activiteiten; afb 1.4.2 Excursie naar beeldenpark Middelheim;
 • Organiseren van lessen en masterclasses;
 • Inrichten van tentoonstellingen van werk van onze leden en sympathisanten;
 • Organiseren van muziekactiviteiten zoals lunch- tuin- koffieconcerten e.d.;
 • Organiseren van theater, verhalen cq poëzie bijeenkomsten;
 • Actieve participatie door onze leden in buurt- en wijkgerichte activiteiten, zoals Koningsdag.

De Kunstkring stimuleert en ondersteunt in het bijzonder kunstzinnige activiteiten in verenigingsverband waarbij oudere leden kunnen samenwerken met jongeren en professionals met amateurs. Van onze leden vragen wij hierbij een actieve bijdrage naar beste vermogen en talent.
Alle activiteiten van de Kunstkring zijn in principe open voor deelname door niet-leden, sympathisanten en belangstellenden. Leden van de Kunstkring hebben echter voorrang & voordeel waar dit van toepassing is.

Aanmelden voor de kunstkring

U kunt zich aanmelden voor de kunstkring door onderstaand formulier in te vullen en lidmaatschapsgeld te betalen.

Lidmaatschap kost €10,- per jaar; overmaken op NL12 RABO 0323 3660 23

S.V.P. ALLE VELDEN INVULLEN.

Beschrijf waarom u zich wilt aanmelden voor de kunstkring.

Activiteiten

In de eerste 2 jaren van het bestaan van de Kunstkring hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Buurtparade: een breed scala muzikale optredens voor en door buurtbewoners en vrienden van Mariengaarde, annex galerie expositie verzorgd door leden van het Molengenootschap;
 • Diverse excursies naar ateliers en exposities, zoals de Andreas Schotelwandeling in Esbeek;
 • Een veiling waarvan de opbrengst zal worden besteed aan het project Artist in residence;
 • Diverse exposities van buurtbewoners en leden van de Kunstkring (o.a. rond thema’s Aarde-Water-Lucht-Vuur);
 • Diverse Workshops, zoals: portret tekenen, textiele vormen, keramiek, vogelkoppen;
 • Maandelijkse Filmavonden;
 • Maandelijkse Leesclub.