Wonen & werken in Mariengaarde

Wonen en werken in Mariengaarde te Tilburg

Praktisch betekent dat, dat onze Bewonerscommissie regelingen treft over de gemeenschappelijke ruimtes in het woongedeelte, d.w.z. tuinkamer, tuin, gangen en fietsenstalling. Er wordt ook gewerkt aan een set huisregels dat niet de status van een voorschrift heeft, maar veeleer een handleiding biedt hoe om te gaan met je naaste buren. Tenslotte speelt de Bewonerscommissie een bemiddelende rol bij conflicten tussen bewoners onderling en bewoners met anderen (bestuur, buren, TBV Wonen, e.d.)

Hoewel pas kort in functie, hebben in het afgelopen jaar reeds diverse activiteiten mede op initiatief of met steun van de Bewonerscommissie, plaatsgevonden. Zoals:

 • Opstelling van de eerder genoemde huisregels;
 • Bijeenkomsten over ontwikkeling van adequate zorg voorzieningen voor oudere bewoners;
 • Installatie van een Biljarttafel in de Tuinkamer en oprichting van een biljartvereniging;
 • Beheer van de logeerkamer;
 • Opstelling van beleid voor het screenen van nieuwe bewoners;
 • Ontwikkeling van beleid, voorzieningen en huisregels op het gebied van (brand)veiligheid;
 • Beleid en faciliteiten op het gebied van toegankelijkheid voor gehandicapten;
 • Medewerking aan viering van Koningsdag;
 • Viering van feestdagen zoals Kerstmis;
 • Onderhoud en (her)inrichting van de Tuinkamer;
 • Installatie van een Hart-defibrillator aan het gebouw annex bijbehorende cursus voor vrijwilligers/hulpverleners;
 • Sociëteitsavonden van bewoners en genodigden;
 • Gezamenlijk koken en/of barbecueën.

Burenhulp & mantelzorg

Omdat de bewoners overwegend senioren zijn, is zorg en leefklimaat een belangrijk aandachtspunt. We hebben als uitgangspunt Burenhulp+. D.w.z. dat we net iets meer dan te doen gebruikelijk elkaar als buren helpen. Van buren mag echter niet worden verwacht dat zij ook als mantelzorger gaan optreden. Regelmatig zijn er voorlichtings- en discussie bijeenkomsten over het thema zorg.

Interviews Omroep Tilburg met bewoners

 

 

 

 

 

 

Ateliers & studio's

Mariengaarde beschikt over 15 ateliers/studio’s die door bewoners kunnen worden gehuurd. De Bewonerscommissie bemiddelt ook hier bij de toewijzing.

 

Contact opnemen

Beschrijf waarover u meer informatie wilt ontvangen