26 feb 12:00 uur Cultuur Café met “Gevaarlijk spel” – lezing door bioloog Piet van den Hout

De lezing van Piet gaat over relaties tussen roofdieren en prooien, zoals beschreven in zijn boek Gevaarlijk spel. Piet zal laten zien dat roofdieren er weliswaar op uit zijn om prooien te vinden en te doden, maar ook dat hun invloed veel verder gaat en zich laat aflezen aan allerlei eigenschappen, niet alleen van prooien, maar ook van de roofdieren zelf, zoals hun uiterlijk, hoe ze zich ontwikkelen, hun levenscyclus en hun gedrag. Het gevaarlijke spel tussen roofdieren en prooien voltrekt zich over alle geledingen van het dierenrijk, van krabben die schelpen grijpen tot grote vleeseters die hoefdieren op de hielen zitten. Toch wordt dat spel niet in alle levensgemeenschappen op dezelfde manier gespeeld. Piet zal uitleggen hoe dat zit.

In deze lezing geeft Piet tevens een “sneeky preview” van zijn nieuwste boek Op de huid van de heide, een meeslepend dagboek van alle belevenissen van Piet op zijn jarenlange dwaaltochten die hij bij dag en dauw ondernam over de Regte Heide en in het beekdal van de Leye ten Zuiden van Tilburg. Hiervan verschenen eerder delen in zijn blogs.

Over de spreker
Piet wist op de middelbare school niet wat hij moest kiezen: taal of biologie? Hij koos voor taal en werd jurist. Aan Tilburgse Universiteit schreef hij een proefschrift over oplichting. Later begon het toch te kriebelen, werd hij bioloog en schreef een proefschrift over de vraag hoe overwinterende wadvogels zich aanpassen aan jagende valken. Na een vijfjarige post-doc volgend op zijn promotieonderzoek, besloot hij zijn twee liefdes, biologie en taal, te combineren in populair-wetenschappelijk schrijven, zoals Gevaarlijk spel, en Op de huid van de heide dat in maart 2023 uitkomt.

Meer informatie over beide boeken vind je op:
https://www.atlascontact.nl/boek/op-de-huid-van-de-heide/  en
https://www.atlascontact.nl/boek/gevaarlijk-spel/

————————–
Cultuur Café Mariëngaarde
is een initiatief van Kunstkring Mariëngaarde. Wij bieden een laagdrempelig podium van en voor onze leden en genodigden in een informele huiskamersfeer in Kunstcluster Mariëngaarde.
Voor entree en koffie/thee vragen wij een vrijwillige bijdrage.

 

Scroll to top