Over ons

Een innovatief experiment

Op een steenworp afstand van het centrum van Tilburg in de mooie en groenrijke buurt Zorgvlied is de voor Nederland unieke woon-werklocatie Mariëngaarde gerealiseerd. Het project is bedoeld voor ouder wordende kunstenaars en kunstminnaars die bewust kiezen voor wonen en werken onder één dak met geestverwanten.

Met behoud van het monumentale karakter is het complex Mariëngaarde door de eigenaar, TBV Wonen, getransformeerd tot een bijzondere, kunstzinnige leef- en werkomgeving, met appartementen, ateliers, ontmoetingsruimten, de Werkplaats en De Salon en het culturele hart van het complex: de voormalige kapel, die als theater fungeert.

Bestuur & organisatie

Mariëngaarde wordt bestuurd in de vorm van een stichting, die door TBV Wonen is gemandateerd om het gebruik van de collectieve voorzieningen en het leefklimaat te bevorderen; bewoners kunnen in principe geen lid zijn van het bestuur van de Stichting Mariëngaarde.

Bestuursleden van Stichting Mariengaarde Tilburg (vlnr): Huub de Pont (penningmeester), Jan Melis (lid), Els Aarts Engbers (voorzitter), Fons Ceelaert (secretaris).

De Stichting heeft er voor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen tussen wonen/werken enerzijds en Kunstcluster (theater, etc) anderzijds. Bewoners hebben inspraak in het woongedeelte conform de Overlegwet in de vorm van een Bewonerscommissie en kunnen daarnaast als vrijwilliger meewerken in het Kunstcluster, dat onder direct toezicht van het Bestuur wordt beheerd.

Wilt U contact opnemen met het Bestuur, stuur dan een email aan: StichtingMariengaardeTilburg@gmail.com

Actieve inbreng van bewoners in Mariengaarde

Van bewoners van Mariëngaarde wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn bij kunstzinnige activiteiten en ook bereid zijn dit in collectief verband te beleven en uit te oefenen.

Naast de reguliere beoordeling door TBV Wonen als eigenaar/verhuurder van het complex worden nieuwe kandidaat bewoners daarom ook getoetst door een commissie, die na kennismaking adviseert of nieuwe bewoners in het kunstzinnige en collectieve profiel passen.

De geschiedenis van Mariëngaarde

Mariëngaarde is een Rijksmonument, in 1935 gebouwd door architect Kropholler als pension voor (meest welgestelde) burgers van Tilburg.

Meer informatie over de boeiende geschiedenis, architectuur en monumentale waarde van Mariëngaarde vindt U in de volgende links: De Geschiedenis Van Mariëngaarde

Brochure Pension Mariengaarde 1935.

De Architectuur van Mariengaarde.

Contact:

Contact opnemen

Beschrijf waarover u meer informatie wilt ontvangen