Ledenvergadering Kunstkring Mariëngaarde maandag 17 februari 2020

 

De Ledenvergadering is op maandag 17 februari a.s. om 19.00 uur in Mariëngaarde.

De vergadering wordt gehouden in de kapel van Mariëngaarde (ingang Burg. Damsstraat 7) en duurt ongeveer een half uur. Aansluitend bent U van harte welkom bij de inloop/koffie van de maandelijkse Filmavond.

De AGENDA is als volgt:
1. Opening
2. Jaarverslag van activiteiten
3. Financieel jaarverslag
4. Voorstellen voor activiteiten in het nieuwe jaar.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Scroll to top