2 okt 15:30 uur Sibelius en omstreken

Kathelijn van de Loo, piano – Herman Coenen, poëzie

Jean Sibelius, componist uit een land dat zich kenmerkt door stille bescheidenheid. Nu in onze dagen in West-Europa de behoefte groeit aan uitzichten op een andere stijl van leven, komt Finland op ons toe als een voorbeeld van wezenlijke betrokkenheid van mensen op de natuur en het leven als zodanig, als ook van grote tolerantie en zorgzaamheid onderling. In Sibelius’ muziek klinkt dit door. In zijn composities ademt het landschap, je voelt de puls van het leven en daar doorheen een ontroerende menselijke warmte. Pianiste Kathelijn van de Loo en dichter Herman Coenen maken in hun optreden deze dimensies in het werk Sibelius hoorbaar.
Daarbij wisselen muziek en poëzie elkaar af: haar pianospel en zijn gedichten belichten hetzelfde in twee verwante, elkaar aanvullende talen. Het programma opent met een pianistische versie van Sibelius’ bekende ‘Finlandia’. Daarmee wordt de toon gezet voor het thema van dit eerste deel: ‘landschappen’. In een serie stukken van Sibelius, Janácek en Chopin werkt Kathelijn van de Loo dit thema uit. Haar muziek wordt afgewisseld met gedichten van Herman Coenen waarin het landschap biografisch herkenbaar gestalte krijgt.
Na de pauze speelt Kathelijn van de Loo zes vrijwel vergeten impromptus van Jean Sibelius. In zijn poëzie levert Herman Coenen persoonlijk commentaar, met als rode draad het thema ‘generaties’. Mensen brengen elkaar voort, dragen bij aan elkaars bestaan, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. In het voortdurend doorgeven aan elkaar zijn wij dragers van het onophoudelijk veranderend, zich vernieuwend leven.

Plaats: Kapel Mariëngaarde; Burg. Damsstraat 7; 5037 NP Tilburg
Tijd: Zondag 2 Oktober 2022, 15:30 u.
Entree: € 12,50 Reserveren via
reserveringenmariengaarde@gmail.com

Scroll to top